MODERNIZAREA FORMARII GHIZILOR MONTANI PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA COMPETIVITĂȚII TURISMULUI MONTAN EUROPEAN ȘI CREȘTEREA MOBILITĂȚII FORȚEI DE MUNCĂ ÎN ACEST SECTOR

MODERNIZAREA FORMARII GHIZILOR MONTANI PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA COMPETIVITĂȚII TURISMULUI MONTAN EUROPEAN ȘI CREȘTEREA MOBILITĂȚII FORȚEI DE MUNCĂ ÎN ACEST SECTOR

Obiectivele proiectului

Principale trei obiective  ale proiectului sunt:
O1 – Creșterea transparenței, comparabilității și recunoașterii calificării “ghidului montan” la nivel european prin realizarea unui standard profesional ocupațional prin utilizarea instrumentelor și metodelor europene (ex. ECVET, EQF, EQAVET, educație formală, informală și informală etc. ) și implementarea unui nou standard de ocupare a forței de muncă în România și Bulgaria
O2. Facilitarea mobilității și capacității de inserție profesională între țările participante și la nivel european prin realizarea de activități care vizează cooperarea și schimbul de bune practici (cum ar fi: mobilitatea cursanților / cadrelor didactice, articole pe blog, semnarea MS) în interiorul și în afara perioadei de proiect
O3. Îmbunătățirea calității programelor EFP prin intermediul unei mai bune înțelegeri și aplicări a metodelor mixte VET (e-learning, practică, mobilitate, învățare la locul de muncă) de către formatorii de proiecte prin schimbul de bune practici între parteneri (articole de blog și eveniment de pregătire a personalului) (e-învățare, practică, mobilitate și învățare la locul de muncă) cu minimum 5 module / 15 unități cu o durată de 1080 de ore și un nivel corespunzător de 4 EQF, între Octomber 2017 și decembrie 2019
Principalele rezultate obținute
– Cele mai bune practici ale metodologiei deschise PM2 europene
– Standard de ocupare a “ghidului montan”
– Platformă de e-learning și cursuri de învățare combinate

Cel puțin 25 de persoane reprezintă ținta directă a activităților și peste 150.000 de beneficiari indirecți.

Impactul principal la nivel european, național și local
Creșterea transparenței, comparabilității și recunoașterii ghidurilor montane din Europa
Îmbunătățirea standardului ocupațional la nivel european
Nou / Standard îmbunătățit de ocupare la nivel național
Ecologizarea profilului ocupațional
Mobilitatea sporită a cursanților care frecventează cursuri de ghid montan în Europa
Creșterea mobilității forței de muncă în Europa
Creșterea capacității de angajare la nivel local / regional a ghidurilor montane după certificare
Creșterea gradului de conștientizare a programelor turistice tematice
Utilizarea sporită a programelor turistice tematice

Rezultate

Rezultatele pentru acest proiect nu sunt încă disponibile. Acestea ar putea deveni disponibile după data de încheiere a proiectului.

Coordonator
– AGMR – Asociatia Ghizilor Montani din Romania

Parteneri

– AITR-ASSOCIAZIONE ITALIANA TURISMO RESPONSABILE
– Professional team S.R.L.
– SC EDUFOR SRL
– Ecosystem Europe Association
– Monterosa academy ASD
– Eco Monde
– Bulgarian Association of guides in natural environment
DISCLAIMER

Comisia Europeană nu este responsabilă pentru conținutul încărcat sau trimis. Acest conținut exprimă numai opiniile autorului (autorilor).

Prima activitate transnațională de formare în cadrul proiectului Mont Guide +

Între 1 și 7 aprilie, în Gressoney Saint Jean, în Italia, sa desfășurat prima activitate transnațională de formare în cadrul proiectului Mont Guide + parteneriat strategic, finanțat prin fonduri ERASMUS +.
Gazda acestui eveniment a fost partenerul italian Monte Rosa Academy. În cadrul antrenamentului au participat peste 15 participanți din partea tuturor partenerilor de proiect: AITR (Italia), Asociația Ghizilor de Munte din România, coordonator de proiect, Edufor SRL și Professional Team SRL din România, Asociația Bulgară pentru Ghiduri în Mediul Natural, Asociația Ecosystem Europe și Eco Monde (Bulgaria).
Cu excepția părții teoretice clasice deținute în hotel, instruirea a inclus și câteva ateliere practice în magnifica locație a pârtiilor de schi Monterosa.
Principalele subiecte discutate în timpul formării:
• Schimbul de bune practici privind metodele VET utilizate de parteneri în activitățile de formare (toți participanții);
• Prezentarea învățării bazate pe muncă – WBL (Professional Team SRL)
• Prezentarea metodelor de învățare electronică (Edufor SRL);
• Prezentarea unor metode de gestionare a riscurilor: salvarea de avalanșă prezentată de BAGNE, deplasarea la ghețar și salvarea crevurilor prezentate de AGMR;
• Prezentarea metodelor de învățare pentru schi pe pârtii și cursuri organizate de Academia Monte Rosa, gazda evenimentului;
• Diferite ateliere în care participanții au practicat metodele învățate, desigur, la partea teoretică.

In perioada 8 și 10 mai   2018  partenerii  din cadrul Proiectului ERASMUS + “MODERNIZAREA FORMARII GHIZILOR MONTANI PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA COMPETIVITĂȚII TURISMULUI MONTAN EUROPEAN ȘI CREȘTEREA MOBILITĂȚII FORȚEI DE MUNCĂ ÎN ACEST SECTOR” s-au intalnit la Sofia  pentru o sedinta de management de proiect. Cu aceasta ocazie  au analizat stadiul de implementarea a proiectului, etapele parcurse si cele care mai trebuie realizate , sarcinile fiecarui partener pentru perioada imediat urmatoare si termenele limita.

De asemenea, pentru a analiza implementarea proiectului “MODERNIZAREA ȘI FORMAREA PROFESIONALĂ A GUVERNELOR MUNICIPALE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA COMPETITIVITĂȚII TURISMULUI MUNICIPAL EUROPEAN ȘI CREȘTEREA MOBILITĂȚII LOCALE A SECTORULUI”, a avut loc o reuniune de lucru a partenerilor de proiect ERASMUS + la Rimini între 8 și 11 octombrie 2018. Cu această ocazie s-a discutat despre implementarea standardului național. S-au analizat posibilitățile de obținere a autorizației de curs în țările partenere și etapa de implementare, pașii următori și etapele următoare, sarcinile fiecărui partener pentru perioada următoare și termenele limită.

contact@professionalteam.ro
Facebook
Facebook