Modernizarea formarii ghizilor montani pentru imbunatirea competivitatii turismului montan european si cresterea mobilitatii fortei de munca in acest sector

Obiectivele proiectului

Principale trei obiective  ale proiectului sunt:
O1 – Creșterea transparenței, comparabilității și recunoașterii calificării „ghidului montan” la nivel european prin realizarea unui standard profesional ocupațional prin utilizarea instrumentelor și metodelor europene (ex. ECVET, EQF, EQAVET, educație formală, informală și informală etc. ) și implementarea unui nou standard de ocupare a forței de muncă în România și Bulgaria
O2. Facilitarea mobilității și capacității de inserție profesională între țările participante și la nivel european prin realizarea de activități care vizează cooperarea și schimbul de bune practici (cum ar fi: mobilitatea cursanților / cadrelor didactice, articole pe blog, semnarea MS) în interiorul și în afara perioadei de proiect
O3. Îmbunătățirea calității programelor EFP prin intermediul unei mai bune înțelegeri și aplicări a metodelor mixte VET (e-learning, practică, mobilitate, învățare la locul de muncă) de către formatorii de proiecte prin schimbul de bune practici între parteneri (articole de blog și eveniment de pregătire a personalului) (e-învățare, practică, mobilitate și învățare la locul de muncă) cu minimum 5 module / 15 unități cu o durată de 1080 de ore și un nivel corespunzător de 4 EQF, între Octomber 2017 și decembrie 2019
Principalele rezultate obținute
– Cele mai bune practici ale metodologiei deschise PM2 europene
– Standard de ocupare a „ghidului montan”
– Platformă de e-learning și cursuri de învățare combinate

Cel puțin 25 de persoane reprezintă ținta directă a activităților și peste 150.000 de beneficiari indirecți.

Impactul principal la nivel european, național și local
Creșterea transparenței, comparabilității și recunoașterii ghidurilor montane din Europa
Îmbunătățirea standardului ocupațional la nivel european
Nou / Standard îmbunătățit de ocupare la nivel național
Ecologizarea profilului ocupațional
Mobilitatea sporită a cursanților care frecventează cursuri de ghid montan în Europa
Creșterea mobilității forței de muncă în Europa
Creșterea capacității de angajare la nivel local / regional a ghidurilor montane după certificare
Creșterea gradului de conștientizare a programelor turistice tematice
Utilizarea sporită a programelor turistice tematice

Rezultate

Rezultatele pentru acest proiect nu sunt încă disponibile. Acestea ar putea deveni disponibile după data de încheiere a proiectului.

Coordonator
– AGMR – Asociatia Ghizilor Montani din Romania

Parteneri

– AITR-ASSOCIAZIONE ITALIANA TURISMO RESPONSABILE
 
– Professional team S.R.L.
 
– SC EDUFOR SRL
 
– Ecosystem Europe Association
 
– Monterosa academy ASD
 
– Eco Monde
 
– Bulgarian Association of guides in natural environment
 
DISCLAIMER

Comisia Europeană nu este responsabilă pentru conținutul încărcat sau trimis. Acest conținut exprimă numai opiniile autorului (autorilor).

Pentru a analiza implementarea proiectului „MODERNIZAREA ȘI FORMAREA PROFESIONALĂ A GUVERNELOR MUNICIPALE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA COMPETITIVITĂȚII TURISMULUI MUNICIPAL EUROPEAN ȘI CREȘTEREA MOBILITĂȚII LOCALE A SECTORULUI”, vor avea loc  reuniuni de lucru a partenerilor de proiect ERASMUS +. Cu aceaste ocazii se vor discuta despre implementarea standardului național. Se vor analiza posibilitățile de obținere a autorizației de curs în țările partenere și etapa de implementare, pașii următori și etapele următoare, sarcinile fiecărui partener pentru perioada următoare și termenele limită.

“Material realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.”

contact@professionalteam.ro